Công Ty TNHH TV&XD Hoàng Tiến

3101105678

Mã số 3101105678 là mã số thuế của Công Ty TNHH TV&XD Hoàng Tiến.

Công Ty TNHH TV&XD Hoàng Tiến đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3101105678 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH TV&XD Hoàng Tiến:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3101105678 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH TV&XD Hoàng Tiến trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3101105678 được cập nhật lần cuối vào lúc .