Công Ty TNHH TVTK-XD 68 KS

4201936163

Mã số 4201936163 là mã số thuế của Công Ty TNHH TVTK-XD 68 KS.

Công Ty TNHH TVTK-XD 68 KS đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4201936163 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH TVTK-XD 68 KS:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Khánh Hòa
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4201936163 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Khánh Hòa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH TVTK-XD 68 KS trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4201936163 được cập nhật lần cuối vào lúc .