Công Ty TNHH Vận Tải Bình An MB

2400911466

Mã số 2400911466 là mã số thuế của Công Ty TNHH Vận Tải Bình An MB.

Công Ty TNHH Vận Tải Bình An MB đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2400911466 kể từ ngày 12/05/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Vận Tải Bình An MB:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bắc Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2400911466 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Vận Tải Bình An MB trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2400911466 được cập nhật lần cuối vào lúc .