Công Ty TNHH Vận Tải Nam Trung Bắc Trung Hiếu

1201653064

Mã số 1201653064 là mã số thuế của Công Ty TNHH Vận Tải Nam Trung Bắc Trung Hiếu.

Công Ty TNHH Vận Tải Nam Trung Bắc Trung Hiếu đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1201653064 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Vận Tải Nam Trung Bắc Trung Hiếu:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tiền Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1201653064 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tiền Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Vận Tải Nam Trung Bắc Trung Hiếu trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1201653064 được cập nhật lần cuối vào lúc .