Công Ty TNHH Vận Tải Phan Khoa

0317051564

Mã số 0317051564 là mã số thuế của Công Ty TNHH Vận Tải Phan Khoa.

Công Ty TNHH Vận Tải Phan Khoa đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0317051564 kể từ ngày 25/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Vận Tải Phan Khoa:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0317051564 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Vận Tải Phan Khoa trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0317051564 được cập nhật lần cuối vào lúc .