Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Phương Đông SQ

2601074867

Mã số 2601074867 là mã số thuế của Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Phương Đông SQ.

Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Phương Đông SQ đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2601074867 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Phương Đông SQ:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Phú Thọ
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2601074867 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Phú Thọ.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Vận Tải Và Du Lịch Phương Đông SQ trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2601074867 được cập nhật lần cuối vào lúc .