Công Ty TNHH Vật Liệu Kỹ Thuật Hui Zhan Việt Nam

3702827822

Mã số thuế 3702827822 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 3702827822 là mã số thuế của Công Ty TNHH Vật Liệu Kỹ Thuật Hui Zhan Việt Nam - còn có tên giao dịch là Hui Zhan Vietnam Engineering Material Company Limited được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 3702827822.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Vật Liệu Kỹ Thuật Hui Zhan Việt NamQu, Yunlong - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH Vật Liệu Kỹ Thuật Hui Zhan Việt Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 3702827822 với mã số thuế là 3702827822 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH Vật Liệu Kỹ Thuật Hui Zhan Việt Nam đã thành lập được hơn 1 tuần.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Vật Liệu Kỹ Thuật Hui Zhan Việt Nam:

  • Địa chỉ:
    Thửa đất số 1437 và 1438, Tờ bản đồ số 16, Khu phố Khánh Long, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3702827822 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Vật Liệu Kỹ Thuật Hui Zhan Việt Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.