Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thiên Minh Phát

3603791533

Mã số 3603791533 là mã số thuế của Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thiên Minh Phát.

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thiên Minh Phát đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3603791533 kể từ ngày 23/02/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thiên Minh Phát:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3603791533 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Thiên Minh Phát trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3603791533 được cập nhật lần cuối vào lúc .