Công Ty TNHH Việt Lào Vi Phát

5500645100

Mã số 5500645100 là mã số thuế của Công Ty TNHH Việt Lào Vi Phát.

Công Ty TNHH Việt Lào Vi Phát đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5500645100 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Việt Lào Vi Phát:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Sơn La
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5500645100 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Sơn La.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Việt Lào Vi Phát trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5500645100 được cập nhật lần cuối vào lúc .