Công Ty TNHH Vinh Phúc NK

0801336315

Mã số 0801336315 là mã số thuế của Công Ty TNHH Vinh Phúc NK.

Công Ty TNHH Vinh Phúc NK đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0801336315 kể từ ngày 16/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Vinh Phúc NK:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hải Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0801336315 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Vinh Phúc NK trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0801336315 được cập nhật lần cuối vào lúc .