Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Thắng Hiền

2802987345

Mã số 2802987345 là mã số thuế của Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Thắng Hiền.

Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Thắng Hiền đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2802987345 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Thắng Hiền:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2802987345 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Vật Tư Nông Nghiệp Thắng Hiền trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2802987345 được cập nhật lần cuối vào lúc .