Công Ty TNHH Xây Dựng Cẩm Vân Hậu Giang

6300319648

Mã số 6300319648 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Cẩm Vân Hậu Giang.

Công Ty TNHH Xây Dựng Cẩm Vân Hậu Giang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6300319648 kể từ ngày 13/08/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 15/08/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Xây Dựng Cẩm Vân Hậu Giang đã thành lập được hơn 12 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Cẩm Vân Hậu GiangNgô Thị Cẩm Vân - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Cẩm Vân Hậu Giang:

  • Địa chỉ:
    Số 38, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 2, Phường 4, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
    .
  • Số điện thoại 0898025181.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6300319648 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hậu Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Cẩm Vân Hậu Giang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6300319648 được cập nhật lần cuối vào lúc .