Công Ty TNHH Xây Dựng Đông Phương Nam

3401225260

Mã số 3401225260 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Đông Phương Nam.

Công Ty TNHH Xây Dựng Đông Phương Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3401225260 kể từ ngày 14/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Đông Phương Nam:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Thuận
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3401225260 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Thuận.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Đông Phương Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3401225260 được cập nhật lần cuối vào lúc .