Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Thương Mại Hương Hải

0202147950

Mã số 0202147950 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Thương Mại Hương Hải.

Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Thương Mại Hương Hải đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202147950 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Thương Mại Hương Hải:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202147950 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Thương Mại Hương Hải trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202147950 được cập nhật lần cuối vào lúc .