Công Ty TNHH Xây Dựng Lộc Phát NT

4201919947

Mã số 4201919947 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Lộc Phát NT.

Công Ty TNHH Xây Dựng Lộc Phát NT đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4201919947 kể từ ngày 13/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Lộc Phát NT:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Khánh Hòa
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4201919947 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Khánh Hòa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Lộc Phát NT trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4201919947 được cập nhật lần cuối vào lúc .