Công Ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Tinh Hoa Việt

0317291125

Mã số 0317291125 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Tinh Hoa Việt.

Công Ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Tinh Hoa Việt đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0317291125 kể từ ngày 13/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Tinh Hoa Việt:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0317291125 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Tinh Hoa Việt trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0317291125 được cập nhật lần cuối vào lúc .