Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Dương HD

0801367659

Mã số 0801367659 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Dương HD.

Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Dương HD đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0801367659 kể từ ngày 25/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Dương HD:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hải Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0801367659 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Dương HD trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0801367659 được cập nhật lần cuối vào lúc .