Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ - MKT

2902121831

Mã số 2902121831 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ - MKT.

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ - MKT đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2902121831 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ - MKT:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nghệ An
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2902121831 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nghệ An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ - MKT trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2902121831 được cập nhật lần cuối vào lúc .