Công Ty TNHH XD Và Đầu Tư Nông Nghiệp Cường Thịnh

3901313571

Mã số 3901313571 là mã số thuế của Công Ty TNHH XD Và Đầu Tư Nông Nghiệp Cường Thịnh.

Công Ty TNHH XD Và Đầu Tư Nông Nghiệp Cường Thịnh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3901313571 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH XD Và Đầu Tư Nông Nghiệp Cường Thịnh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tây Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3901313571 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tây Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH XD Và Đầu Tư Nông Nghiệp Cường Thịnh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3901313571 được cập nhật lần cuối vào lúc .