Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt MVP

2301189232

Mã số 2301189232 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt MVP.

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt MVP đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2301189232 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt MVP:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bắc Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2301189232 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt MVP trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2301189232 được cập nhật lần cuối vào lúc .