Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt Phú Nguyễn

2802769499

Mã số thuế 2802769499 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 2802769499 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt Phú Nguyễn được thành lập vào ngày .


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt Phú NguyễnNguyễn Ngọc Lệ - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt Phú Nguyễn đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2802769499 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt Phú Nguyễn đã thành lập được hơn 2 tháng.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt Phú Nguyễn:

  • Địa chỉ:
    Số nhà 13/61 Đông Lân, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2802769499 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Lắp Đặt Phú Nguyễn trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.