Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Dương Vũ

0202054135

Mã số 0202054135 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Dương Vũ.

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Dương Vũ đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202054135 kể từ ngày 31/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Dương Vũ:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202054135 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Dương Vũ trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202054135 được cập nhật lần cuối vào lúc .