Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Nam Kiệt

4900855559

Mã số 4900855559 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Nam Kiệt.

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Nam Kiệt đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4900855559 kể từ ngày 09/10/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 09/10/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Nam Kiệt đã thành lập được hơn 3 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Nam KiệtLê Thị Kim Tuyến - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Nam Kiệt:

  • Địa chỉ:
    Số 90, khu 5A, Thị trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn
    .
  • Số điện thoại 097959716503561.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4900855559 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lạng Sơn.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Nam Kiệt trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4900855559 được cập nhật lần cuối vào lúc .