Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại TTP Home

2902117218

Mã số 2902117218 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại TTP Home.

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại TTP Home đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2902117218 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại TTP Home:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Nghệ An
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2902117218 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Nghệ An.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại TTP Home trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2902117218 được cập nhật lần cuối vào lúc .