Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tư Vấn Trà Lân

4201922114

Mã số 4201922114 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tư Vấn Trà Lân.

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tư Vấn Trà Lân đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4201922114 kể từ ngày 23/02/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tư Vấn Trà Lân:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Khánh Hòa
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4201922114 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Khánh Hòa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tư Vấn Trà Lân trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4201922114 được cập nhật lần cuối vào lúc .