Công Ty TNHH Xây Dựng Và TVGS Thiên Phúc Đaklak

6001706825

Mã số 6001706825 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và TVGS Thiên Phúc Đaklak.

Công Ty TNHH Xây Dựng Và TVGS Thiên Phúc Đaklak đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6001706825 kể từ ngày 03/12/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Và TVGS Thiên Phúc Đaklak:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đắk Lắk
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6001706825 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đắk Lắk.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Và TVGS Thiên Phúc Đaklak trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6001706825 được cập nhật lần cuối vào lúc .