Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Thương Mại Lâm Dương

2301151870

Mã số 2301151870 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Thương Mại Lâm Dương.

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Thương Mại Lâm Dương đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2301151870 kể từ ngày 15/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Thương Mại Lâm Dương:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bắc Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2301151870 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Thương Mại Lâm Dương trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2301151870 được cập nhật lần cuối vào lúc .