Công Ty TNHH Y Khoa Vạn Hạnh - Phòng Khám ĐKDL Thủ Khoa Huân

1201649269

Mã số 1201649269 là mã số thuế của Công Ty TNHH Y Khoa Vạn Hạnh - Phòng Khám ĐKDL Thủ Khoa Huân.

Công Ty TNHH Y Khoa Vạn Hạnh - Phòng Khám ĐKDL Thủ Khoa Huân đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1201649269 kể từ ngày 05/05/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Y Khoa Vạn Hạnh - Phòng Khám ĐKDL Thủ Khoa Huân:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tiền Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1201649269 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tiền Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Y Khoa Vạn Hạnh - Phòng Khám ĐKDL Thủ Khoa Huân trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1201649269 được cập nhật lần cuối vào lúc .