Công Ty CP Đầu Tư Hạ Tầng Công Nghiệp Bảo Hưng

5200897192

Mã số thuế 5200897192 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5200897192 là mã số thuế của Công Ty CP Đầu Tư Hạ Tầng Công Nghiệp Bảo Hưng được thành lập vào ngày .


Công Ty CP Đầu Tư Hạ Tầng Công Nghiệp Bảo Hưng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5200897192 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty CP Đầu Tư Hạ Tầng Công Nghiệp Bảo Hưng:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Yên Bái
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5200897192 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Yên Bái.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty CP Đầu Tư Hạ Tầng Công Nghiệp Bảo Hưng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.