Công Ty Cổ Phần Kami Group

2500622355

Mã số thuế 2500622355 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 2500622355 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kami Group được thành lập vào ngày .


Công Ty Cổ Phần Kami Group đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2500622355 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Kami Group:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Vĩnh Phúc
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2500622355 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Vĩnh Phúc.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Kami Group trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.