Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Lương

5200897298

Mã số thuế 5200897298 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5200897298 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Lương được thành lập vào ngày .


Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Lương đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5200897298 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Lương:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Yên Bái
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5200897298 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Yên Bái.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Sài Lương trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.