Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Mỏ 379

5701994415

Mã số thuế 5701994415 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5701994415 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Mỏ 379 được thành lập vào ngày .


Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Mỏ 379 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5701994415 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Mỏ 379:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5701994415 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Vật Tư Mỏ 379 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.