Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Nam Kim

5200897548

Mã số thuế 5200897548 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5200897548 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Nam Kim - còn có tên giao dịch là Nam Kim Trading And Manufacturing Joint Stock Company được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 5200897548.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Nam KimNgô Nhật Thành - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Nam Kim đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 5200897548 với mã số thuế là 5200897548 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Nam Kim đã thành lập được hơn 9 tháng.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Nam Kim:

  • Địa chỉ:
    Số 323 đường Kim Đồng, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5200897548 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Yên Bái.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Nam Kim trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.