Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nhựa Lôi Long

5200897555

Mã số thuế 5200897555 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5200897555 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nhựa Lôi Long - còn có tên giao dịch là Lei Long Plastic Material Joint Stock Company được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 5200897555.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nhựa Lôi LongĐinh Công Hưng - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nhựa Lôi Long đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 5200897555 với mã số thuế là 5200897555 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nhựa Lôi Long đã thành lập được hơn 9 tháng.

Thông tin liên hệ của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nhựa Lôi Long:

  • Địa chỉ:
    Tổ 6, Phường Hợp Minh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5200897555 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Yên Bái.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nhựa Lôi Long trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.