Công Ty TNHH Đăng Khoa 2/9

5801398310

Mã số thuế 5801398310 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5801398310 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đăng Khoa 2/9 được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Đăng Khoa 2/9 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5801398310 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đăng Khoa 2/9:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801398310 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đăng Khoa 2/9 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.