Công Ty TNHH Địa Ốc BHN

4101543634

Mã số thuế 4101543634 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 4101543634 là mã số thuế của Công Ty TNHH Địa Ốc BHN được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Địa Ốc BHN đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4101543634 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Địa Ốc BHN:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Định
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4101543634 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Định.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Địa Ốc BHN trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.