Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ 5802

5701978043

Mã số thuế 5701978043 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5701978043 là mã số thuế của Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ 5802 - còn có tên giao dịch là 5802 Service And Travel Company Limited được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 5701978043.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ 5802Nguyễn Mạnh Quý - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ 5802 đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 5701978043 với mã số thuế là 5701978043 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ 5802 đã thành lập được hơn 6 tháng.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ 5802:

  • Địa chỉ:
    Khu Đô thị Cảng tàu Ngọc Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5701978043 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ 5802 trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.