Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Lực

6400404720

Mã số thuế 6400404720 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 6400404720 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Lực được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Lực đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6400404720 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Lực:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đắk Nông
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6400404720 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đắk Nông.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Lực trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.