Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Duy Hưng

4601532729

Mã số thuế 4601532729 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 4601532729 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Duy Hưng được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Duy Hưng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4601532729 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Duy Hưng:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thái Nguyên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4601532729 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Nguyên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Duy Hưng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.