Công Ty TNHH Gia Hân Đắk Tô

6101254844

Mã số thuế 6101254844 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 6101254844 là mã số thuế của Công Ty TNHH Gia Hân Đắk Tô được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Gia Hân Đắk Tô đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6101254844 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Gia Hân Đắk Tô:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh KonTum
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6101254844 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kon Tum.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Gia Hân Đắk Tô trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.