Công Ty TNHH Gỗ Lâm Dương

3702774602

Mã số thuế 3702774602 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 3702774602 là mã số thuế của Công Ty TNHH Gỗ Lâm Dương được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Gỗ Lâm Dương đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3702774602 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Gỗ Lâm Dương:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3702774602 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Gỗ Lâm Dương trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.