Công Ty TNHH MTV Khải Tiến

5300762946

Mã số thuế 5300762946 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5300762946 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Khải Tiến được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH MTV Khải Tiến đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5300762946 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Khải Tiến:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Lào Cai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5300762946 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lào Cai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Khải Tiến trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.