Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Thiên Phú Phát

6001660786

Mã số thuế 6001660786 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 6001660786 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Thiên Phú Phát được thành lập vào ngày .


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Thiên Phú Phát đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6001660786 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Thiên Phú Phát:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đắk Lắk
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6001660786 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đắk Lắk.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Thiên Phú Phát trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.