Công Ty TNHH Một Thành Viên Vui Chơi Giải Trí Gấu Trúc

1900649455

Mã số thuế 1900649455 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 1900649455 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vui Chơi Giải Trí Gấu Trúc được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vui Chơi Giải Trí Gấu Trúc đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1900649455 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vui Chơi Giải Trí Gấu Trúc:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bạc Liêu
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1900649455 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bạc Liêu.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vui Chơi Giải Trí Gấu Trúc trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.