Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Huy Nam

2100644019

Mã số thuế 2100644019 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 2100644019 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Huy Nam được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Huy Nam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2100644019 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Huy Nam:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Trà Vinh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2100644019 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Trà Vinh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Huy Nam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.