Công Ty TNHH Nội Thất Ra Khơi

0315317667

Mã số thuế 0315317667 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 0315317667 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nội Thất Ra Khơi - còn có tên giao dịch là Rakhoi Interior Company Limited được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 0315317667.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Nội Thất Ra KhơiNgô Văn Trạm - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH Nội Thất Ra Khơi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0315317667 với mã số thuế là 0315317667 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH Nội Thất Ra Khơi đã thành lập được hơn 10 tháng.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Nội Thất Ra Khơi:

  • Địa chỉ:
    số 592 Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Số điện thoại 0906201123.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0315317667 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Nội Thất Ra Khơi trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.