Công Ty TNHH Thời Trang & Bảo Hộ Lao Động An Giang

1602091895

Mã số thuế 1602091895 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 1602091895 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thời Trang & Bảo Hộ Lao Động An Giang được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Thời Trang & Bảo Hộ Lao Động An Giang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1602091895 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thời Trang & Bảo Hộ Lao Động An Giang:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh An Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1602091895 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư An Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thời Trang & Bảo Hộ Lao Động An Giang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.