Công Ty TNHH Thủy Tiên Đại Phát

3603624109

Mã số thuế 3603624109 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 3603624109 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thủy Tiên Đại Phát được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Thủy Tiên Đại Phát đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3603624109 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thủy Tiên Đại Phát:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3603624109 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thủy Tiên Đại Phát trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.