Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Miền Trung

4401061695

Mã số thuế 4401061695 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 4401061695 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Miền Trung - còn có tên giao dịch là Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Miền Trung được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 4401061695.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Miền TrungLương Công Danh - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Miền Trung đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 4401061695 với mã số thuế là 4401061695 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Miền Trung đã thành lập được hơn 7 tháng.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Miền Trung:

  • Địa chỉ:
    Số 116 Đường 3 tháng 2, Khu phố 2, Phường Phú Thạnh, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4401061695 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Phú Yên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Miền Trung trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.