Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Na

4201845364

Mã số thuế 4201845364 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 4201845364 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Na được thành lập vào ngày .


Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Na đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4201845364 kể từ ngày .

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Na:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Khánh Hòa
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4201845364 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Khánh Hòa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Na trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.